Міжнародний інститут афонської спадщини

The International Institute of the Athonite Legacy

Міжнародний інститут афонської спадщини

The International Institute of the Athonite Legacy

Програма наукової конференції «Українська візантиністика: минуле, сучасний стан, перспективи розвитку»

Всеукраїнська наукова конференція «Українська візантиністики: минуле, сучасний стан та перспективи розвитку» покликана стати майданчиком дляобмена досвідом і координації зусиль вчених з метою сприяння відродженню вУкраїні візантиністики як наукової дисципліни, організації та проведеніяісследованій в області візантиністики, візантійського та поствізантійскогонаследія, культури, мистецтва, архітектури , літератури, богослов'я, історії (як Візантії, так і країн візантійської і поствізантійської цивілізації), системного і різнобічного його вивчення і популяризації візантійської спадщини вісторіі Русі і т.д.

Організатори: Таврійський національний університет імені В. І.Вернадський, Українська асоціація візантійських досліджень, Международнийінстітут афонського спадщини

Місце і час проведення: Київ, 21 травня 2018, 10.00 - 18.00.


ПРОГРАМА

21 травня, неділя

09.15 - 10.00: Реєстрація учасників конференції.

10.00 - 11.45: Пленарне засідання.

Засідання ведуть: Казарін Володимир Павлович, Шумило Сергій Вікторович, Доманівський Андрій Миколайович

 

 • Казарін Володимир Павлович (Київ, Україна), доктор філологічних наук, професор, ректор Таврійського національного університету імені В. І.Вернадський, заслужений працівник освіти України. Вітальне слово кучастнікам конференції.
 • Богомолов Олександр Вікторович (Київ, Україна), директор Інстітутавостоковеденія ім. А. Ю. Кримського НАН України, кандидат філологічних наук.Пріветственное слово до учасників конференції.
 • Куковальська Неля Михайлівна (Київ, Україна), генеральний діректорНаціонального заповідника «Софія Київська», заслужений працівник культуриУкраіни, голова музейно-експертної ради ВУАМ, дійсний членУкраінской академії архітектури. Тема доповіді: Софія Київська - сердцевінаукраінской духовності і культури.
 • Сорочан Сергій Борисович (Харків, Україна), доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх вековХарьковского національного університету імені В. Н. Каразіна; ДомановскійАндрей Миколайович (Харків, Україна), кандидат історичних наук, доценткафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харківського національногоуніверсітета імені В. Н. Каразіна. Тема доповіді: Харківський центр украінскойвізантіністікі на початку ХХ ст.: Досягнення і перспективи.
 • Чернухін Євген Костянтинович (Київ, Україна), кандідатфілологіческіх наук, старший науковий співробітник центру досліджень цівілізаційПрічерноморья Інституту історії України НАН України. Тема доповіді: Про некоторихкурьезах при зберіганні і описі артефактів візантійського періоду.
 • Шумило Сергій Вікторович (Київ, Україна), директор Международногоінстітута афонського спадщини, головний редактор наукового альманаху «Афонскаянаследіе». Тема доповіді: Зв'язки Київської Русі з Афоном і давньоруські монастиріна Святій Горі в XI - XII ст.

 

Презентація видавничих проектів, присвячених візантиністики.

Презентацію проводять А. М. Доманівський і С. В. Шумило.

11.45 - 14.00.

Секція 1: Вплив Візантії в історії і культурі Русі.

Модератори:Доманівський Андрій Миколайович, Шумило Сергій Вікторович, Гордієнко Дмитро Сергійович

 • Корнієнко В'ячеслав Васильович (Київ, Україна), доктор історіческіхнаук, старший науковий співробітник, заступник генерального директора по научнойработе Національного заповідника «Софія Київська». Тема доповіді: "ΦΩΤΊΖΟΥ, ΦΩΤΊΖΟΥ, Ἡ ΝΈΑ ἹΕΡΟΥΣΑΛΉΜ": до питання поширення грецької мови всредневековом Києві (на прикладі графіті Софії Київської).
 • Пивоваров Сергій Володимирович (Київ, Україна), доктор історіческіхнаук, професор, заступник генерального директора НаціональногоКіево-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи; ІльківНіколай Володимирович (Чернівці, Україна), кандидат історичних наук, ассістенткафедри історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства Черновіцкогонаціонального університету імені Юрія Федьковича; Калиниченко Віталій Андрійович (Чернівці, Україна), кандидат історичних наук, асистент кафедри історіідревнего світу, середніх віків та музеєзнавства Чернівецького національногоуніверсітета імені Юрія Федьковича. Тема доповіді: Візантійський імпорт вславяно-російських старожитності Буковини.
 • Нікітенко Надія Миколаївна (Київ, Україна), доктор історичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділу «Інститут" СвятаяСофія "» Національного заповідника «Софія Київська». Тема доповіді: Коронація візантійської царівни Анни (фреска Софії Київської).
 • Шкільна Ольга Володимирівна (Київ, Україна), доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри образотворчого мистецтва Кіевскогоуніверсітета імені Бориса Грінченка. Тема доповіді: Орнітоморфние мотиви ввізантійской і давньоруської традиції.
 • Марголіна Ірина Євгенівна (Київ, Україна), кандидат історичних наук, завідувач сектором науково-дослідного відділу «Інститут" СвятаяСофія "» Національного заповідника «Софія Київська». Тема доповіді: Розшифровка фрескових сцен в княжої молитовні Кирилівської церкви в Києві.
 • Черненко Олена Євгенівна (Чернігів, Україна), кандидат історіческіхнаук, доцент кафедри археології, етнології та краєзнавчо-туристичної работиНаціонального університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Темадоклада: Спасо-Преображенський собор у Чернігові як памятнікпровінціально-візантійської архітектури.
 • Пелешенко Юрій Володимирович (Київ, Україна), доктор філологіческіхнаук, старший науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г. Шевченко НАНУкраіни. Тема доповіді: Тема кінця світу в візантійської і украінскойсредневековой літературі.
 • Ціватий В'ячеслав Григорович (Київ, Україна), кандидат історіческіхнаук, доцент, заступник декана з навчальної роботи історичного факультетаКіевского національного університету імені Тараса Шевченка, заслуженнийработнік освіти України. Тема доповіді: Візантійські дипломатичні іцеремоніальние традиції: рецепції в європейські дипломатичні практікіСредневековья і раннього Нового часу (інституційний і внешнеполітіческійаспекти).
 • Пархоменко Марія Вікторівна (Харків, Україна), кандидат історіческіхнаук, викладач Школи мистецтв Харківської міської ради. Темадоклада: Єврейська складова етнічної мозаїки раннесредневековогоХерсонеса.

14.00 - 15.00: Обід.

15.00 - 18.00: Вечірнє засідання.

Секція 2: Сучасний стан та перспективи візантіністки в Україні.

Модератори: Корнієнко В'ячеслав Васильович, Файда Олег Васильович, Араджионі Маргарита Анатоліївна

 

 • Гордієнко Дмитро Сергійович (Київ, Україна), кандидат історіческіхнаук, старший науковий співробітник Інституту української археографії іісточніковеденія НАН України, провідний науковий співробітник Національногозаповедніка "Софія Київська". Тема доповіді: Українська візантіністікаілі візантиністики в Україні: історія і перспективи.
 • Файда Олег Васильович (Львів, Україна), кандидат історичних наук, доцент кафедри історії середніх віків та візантиністики Львівського національногоуніверсітета імені Івана Франка. Тема доповіді: Симфонія і (або) багатоголосся? Достворення моделі становлення візантіноведенія на українській території в XIX - першій половині ХХ ст.
 • Мавріна Ольга Степанівна (Київ, Україна), кандидат історичних наук, вчений секретар Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ. Темадоклада: византиноведческой дослідження в Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського.
 • Ясинівський Андрій Юрійович (Львів, Україна), кандидат історичних наук, декан гуманітарного факультету, завідувач кафедри класичних, візантійскіхі середньовічних студій УКУ. Тема доповіді: Візантійські студії в УКУ: 25последніх років і 25 наступних місяців.
 • Доманівського Марина Євгенівна (Харків, Україна), кандидат історіческіхнаук, науковий співробітник Центру українських досліджень імені Д. І. БагаліяХарьковского національного університету імені В. Н. Каразіна. Тема доповіді: Візантіністікав Харківському університеті на рубежі ХІХ - ХХ ст.: Проблема формірованіянаучной школи.
 • Араджионі Маргарита Анатоліївна (Київ, Україна), кандидат історіческіхнаук, старший науковий співробітник Інституту сходознавства ім. А. Ю. КримскогоНАН України. Тема доповіді: Дослідження в області візантиністики, візантійскогоі поствізантійського культурної спадщини в Кримському відділенні Інстітутавостоковеденія ім. А. Ю. Кримського (1992-2013 рр.)
 • Калиниченко Віталій Андрійович (Чернівці, Україна), кандідатісторіческіх наук, асистент кафедри історії стародавнього світу, середніх віків імузееведенія факультету історії, політології та міжнародних отношенійЧерновіцкого національного університету імені Юрія Федьковича. Тема доповіді: Візантійський оружиеведение в Україні на сучасному етапі: стан іперспектіви досліджень.
 • Доманівський Андрій Миколайович (Харків, Україна), кандидат історіческіхнаук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харьковскогонаціонального університету імені В. Н. Каразіна, головний редактор сайту «Василевс. Українська візантиністики »(www.byzantina.wordpress.com). Темадоклада: Викривлення образів Візантії в пропаганді останнього десятиліття (2008-2018 рр.).
 • Бардолі Костянтин Юрійович (Харків, Україна), кандидат історіческіхнаук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Харьковскогонаціонального університету імені В. Н. Каразіна. Тема доповіді: Смерть парадигм: основні тренди сучасної візантиністики.
 • Киричок Олександр Борисович (Київ, Україна), доктор філософських наук, доцент, науковий співробітник Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАНУкраіни. Тема доповіді: Історико-філософський аспект сучасної украінскойвізантіністікі.
 • Луговий Олег Михайлович (Одеса, Україна), кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одеського національногоуніверсітета імені І. І. Мечникова; Чепіженко Вадим Віталійович (Одеса, Україна), викладач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків Одесскогонаціонального університету імені І. І. Мечникова. Тема доповіді: Современноесостояніе розвитку візантиністики на кафедрі історії стародавнього світу та средніхвеков Одеського національного університету імені І. І. Мечникова.

18.00 - 18.30: Дискусія, підведення підсумків.

сопутствующие Темы

останні оновлення

Знайдено поховання львівського священика, який прослужив у Стамбулі 32 роки

Знайдено поховання священика з Львівщини, який був настоятелем афонського Іллінського скиту у Стамбулі

Leave review
У грудні 2019 р. в Стамбулі знайшли могилу православного священика родом з Львівщини. Архімандр...
Детальніше
Помер колишній ігумен Афонського Іллінського скиту архімандрит Серафим (Бобич)

Помер колишній ігумен Афонського Іллінського скиту архімандрит Серафим (Бобич)

Leave review
18 червня 2020 р. в Єлеонському Вознесенському монастирі в Східному Єрусалимі на 92-му році жит...
Детальніше
На Афоні вступив у правління новий склад Священної Епістасії

На Афоні вступив у правління новий склад Священної Епістасії

Leave review
14 червня 2020 року в адміністративному центрі Афону місті Кареї, у соборному храмі Протата, пі...
Детальніше
МІАС привітали з Великоднем Предстоятелі Помісних Церков та ігумени афонських монастирів

МІАС привітали з Великоднем Предстоятелі Помісних Церков та ігумени афонських монастирів

Leave review
Вітання зі світлим святом Христового Воскресіння отримав директор Міжнародного інституту афонсь...
Детальніше
На Афоні тривають роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха

На Афоні тривають роботи з ліквідації наслідків стихійного лиха

Leave review
Очищення мережі лісних доріг загальної протяжності 220 кілометрів, струмків, ремонтні роботи у ...
Детальніше
Афон тимчасово закрили для паломників

Афон тимчасово закрили для паломників

Leave review
Заборонити в’їзд на Святу Гору Афон до кінця місяця постановила 19 березня цивільна адміністрац...
Детальніше
Скельний монастир на Вінниччині, заснований афонськими ченцями, внесуть до Державного реєстру пам’яток

Скельний монастир на Вінниччині, заснований афонськими ченцями, внесуть до Державного реєстру пам’яток

Leave review
Унікальну пам'ятку культової та оборонної архітектури, сформованої ще в середньовічний час, — з...
Детальніше
Цифрові копії рідкісних рукописів Афону віднині доступні в інтернеті

Цифрові копії рідкісних рукописів Афону віднині доступні в інтернеті

Leave review
Більш ніж 2 200 000 фотографій культурного багатства — зокрема цифрові копії рідкісних рукопис...
Детальніше
Програма конференції «Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву в ХХ столітті»

Програма конференції «Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву в ХХ столітті»

Leave review
«Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву у ХХ столітті» — міжнародна наукова конференція під...
Детальніше
У Києві готується конференція «Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву в ХХ столітті»

У Києві готується конференція «Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву в ХХ столітті»

Leave review
«Церква Мучеників: Гоніння на віру і Церкву в ХХ столітті» — така тема міжнародної наукової кон...
Детальніше
Візантійські піснеспіви внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Візантійські піснеспіви внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

Leave review
ЮНЕСКО включила візантійські піснеспіви у список нематеріальної культурної спадщини.
Детальніше
Директора МІАС нагороджено премією імені Івана Нечуй-Левицького

Директора МІАС нагороджено премією імені Івана Нечуй-Левицького

Leave review
Літературно-мистецькою премією імені Івана Нечуй-Левицького 17 грудня 2019 р. було нагороджено ...
Детальніше
У Києві презентували книгу про закарпатських подвижників на Афоні Source: https://afon.org.ua/uk/?option=com_gridbox&view=editor&app_id=3&category=23&tmpl=component&id=915

У Києві презентували книгу про закарпатських подвижників на Афоні

Leave review
Презентація нової книги «Афонський старець із Закарпаття. Ієросхимонах Авакум (Вакаров) і його ...
Детальніше
У Києві відбудеться презентація нових книг про Афон

У Києві відбудеться презентація нових книг про Афон

Leave review
«Свята Гора Афон і Україна: духовні зв'язки» – така тема духовно-просвітницького вечора, який в...
Детальніше
«Афонський старець із Закарпаття. Ієросхимонах Авакум (Вакаров) і його час (1899–1972)»

«Афонський старець із Закарпаття. Ієросхимонах Авакум (Вакаров) і його час (1899–1972)»

Leave review
Книга «Афонський старець із Закарпаття. Ієросхимонах Авакум (Вакаров) і його час (1899–1972)» —...
Детальніше